Presentació

El sisè congrés internacional francoespanyol E-GRAPHELES se celebrarà a la Universitat Politècnica de València sota el lema Comunicació i ensenyament de llengües en entorns digitals. Aquest congrés internacional pretén, a més d’intercanviar treballs de recerca en anàlisi del discurs i en ensenyament de llengües (maternes, estrangeres i d’especialitat) de la xarxa interuniversitària E-GRAPHELES, acollir les aportacions des d’altres estudis lingüístics, tant per part de professionals, com per part d’estudiants de màster i doctorat.

La ràpida acceleració digital viscuda durant el confinament a causa de la pandèmia ha situat la tecnologia en l'eix central de l'educació i, per tant, del món. L'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha augmentat exponencialment en tots els àmbits, des del personal, amb les videotelefonades, fins a l’educatiu, amb l'aprenentatge a distància, única alternativa per accedir a una educació formal en temps de restriccions.

En aquest context, un ús adequat de la tecnologia, tant en la recerca d'informació com en el consum, i la capacitat de comunicar-se en una o diverses llengües esdevenen condicions sine qua non per facilitar la connexió dels usuaris i garantir una educació a distància “inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom” (ODS 4) i contribuir a desenvolupar aquest quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible. A més, l'associació de les tecnologies digitals i l'aprenentatge de llengües és percebuda com una aposta segura per preparar-se per a la mobilitat i l'accés al mercat laboral.

Així mateix, la competència comunicativa en diverses llengües i la competència digital formen part de les competències prioritàries per al segle XXI recollides per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) “perquè els joves siguen treballadors efectius i ciutadans de la societat del coneixement del segle XXI” (OCDE, 2010, p.6).

En aquest congrés, ens proposem indagar les experiències viscudes durant el confinament per a traure a la llum les bones pràctiques implementades, els avantatges i els inconvenients d'incorporar la tecnologia, els recursos digitals al nostre abast, les metodologies actives, etc. i reflexionar sobre els resultats obtinguts, les competències desenvolupades, el camí recorregut i el que queda per recórrer.

A aquest efecte, les contribucions sol•licitades s'inscriuran en un dels tres eixos següents, alhora diferents i complementaris. Les llistes proposades són indicatives i no exhaustives:

Eix n. 1: Les tecnologies digitals i el procés d'ensenyament-aprenentatge

 • Planificació
 • Objectius d’aprenentatge
 • Metodologies actives (AICLE, EPI, etc.)
 • Avaluació
 • Competències dels docents

Eix n. 2: Les tecnologies digitals i les tendències pedagògiques actuals

 • Discursos col•laboratius i participatius: xarxes socials, xats, fòrums, blocs, wikis, videoconferències
 • Ús de dispositius digitals: mòbils, tauletes
 • Altres mitjans interactius digitals: pàgines web, jocs en xarxa, podcasts, vídeos
 • Entorns d'aprenentatge oberts: Mooc, Open Course Ware
 • Disseny de material per a classes híbrides i en línia

Eix n. 3: Les tecnologies digitals i la investigació lingüística

 • Comunicació i interculturalitat
 • Discurs i societat
 • Corpus i eines informàtiques
 • Comunicació acadèmica i professional
 • Traducció i terminologia

Historial de la xarxa E-GRAPHELES

L'origen de la xarxa interuniversitària E-GRAPHELES (Grammaire, phraséologie et enseignement des langues étrangères et spécialité / Gramàtica, fraseologia i ensenyament de llengües estrangeres i d'especialitat) sorgeix arran d'un conveni de col•laboració signat entre la Universitat d'Artois (França) i la Universitat Politècnica de València i dona lloc, entre altres esdeveniments, a l'organització bianual de col•loquis francoespanyols sobre l'anàlisi del discurs i l'ensenyament de llengua amb finalitats específiques, obertes a altres contribucions internacionals.

El primer, titulat El llenguatge manipulador: Per què i com argumentar?, es va celebrar a Arras el 2012. Va qüestionar les especificitats de l'argumentació en els discursos especialitzats, en particular els pedagògics, els acadèmics, els professionals i els polítics, corresponents a les línies desenvolupades pels grups de recerca de les universitats esmentades.

El segon col•loqui, titulat Llengües, Comunicació i Tecnologies Digitals, es va celebrar a València el 2014. Es va centrar en l'ús de les tecnologies digitals en la comunicació i en la didàctica de les llengües per a finalitats específiques. La tercera edició es va organitzar a la Universitat d'Artois el 2016, sobre Les aportacions i els límits dels corpus digitals especialitzats, i va reunir les contribucions d'investigadors que treballen en diferents tipus de corpus per tal d'analitzar les pràctiques d'ús i les aplicacions didàctiques.

L'ampliació de l'associació a dues universitats més, la de Granada i la de Perpinyà, el 2017, va permetre reforçar l'eix nord-sud dels intercanvis entre francesos i espanyols. Durant el quart congrés a Granada el 2018, la temàtica del qual va ser Escriure, llegir, traduir, ensenyar idiomes a l'era digital, es va crear la xarxa interuniversitària E-GRAPHELES i la denominació dels col•loquis va canviar.

La cinquena edició del congrés internacional francoespanyol E-GRAPHELES va tindre lloc a l'octubre de 2020 a la Universitat de Perpinyà amb la temàtica següent: Els corpus per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües: dades, metodologies i aplicacions. El seu objectiu principal va consistir a traure a la llum les investigacions actuals quant a la creació i l’explotació de corpus en l’àrea d’ensenyament-aprenentatge de llengües.

Els resultats dels treballs dels congressos francoespanyols i de la xarxa interuniversitària E-GRAPHELES s’han materialitzat en les següents obres col•lectives:

Aquesta xarxa de recerca està ubicada a la universitat de Granada.


Comitès

Comitè Organitzador

 • Mª Luisa Carrió Pastor (Universitat Politècnica de València)
 • Carlos Periñán Pascual (Universitat Politècnica de València)
 • María-José Gómez Perales (Universitat Politècnica de València)
 • Daniela Gil Salom (Universitat Politècnica de València)
 • Teresa Molés Cases (Universitat Politècnica de València)
 • Eva M. Mestre Mestre (Universitat Politècnica de València)
 • Inés Lozano Palacio (Universitat Politècnica de València)
 • Francesca Romero Forteza (Universitat Politècnica de València)
 • Clara Ureña Tormo (Universitat Politècnica de València)
 • Françoise Olmo Cazevieille (Universitat Politècnica de València- Coordinadora)
 • Natalia Campos Martín (Universitat de València)
 • Julia Pinilla Martínez (Universitat de València)
 • Maria Josep Marin Jordà (Universitat de València)

Comitè Científic

 • Laura Abou Haidar (Université Grenoble Alpes)
 • Cristelle Cavalla (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
 • Mireille Bilger (Université de Perpignan Via Domitia)
 • Henry Tyne (Université de Perpignan Via Domitia)
 • Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada)
 • Javier Suso López (Universidad de Granada)
 • Loubna Nadim (Universidad de Granada)
 • Irene Valdés Melguizo (Universidad de Granada)
 • Jan Goes (Université d’Artois)
 • Jean-Marc Mangiante (Université d’Artois)
 • Luis Meneses.Lerín (Université d’Artois)
 • Hoai Tran (Université d’Artois)

Conferenciants Convidats

Tenim el plaer de poder comptar amb sis conferenciants plenaris internacionals i de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació i de la lingüística en entorns multimèdia.

Dr. Julio Cabero Almenara. És catedràtic de Tecnologia Educativa a la Universitat de Sevilla, director del Grup de Recerca Didàctica i de la Revista Pixel-Bit. Revista de Mitjans i Educació. Ha impartit conferències sobre Tecnologia Educativa en diferents universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. Membre fundador d´Edutec. Actualment és el Director del Secretariat d'Innovació Educativa de la Universitat de Sevilla. Ha rebut diferents premis i distincions.

Dra. Cristelle Cavalla. És catedràtica de Didàctica de la llengua i lingüística a la Universitat de la Sorbona Nova (França). La seua investigació se centra en les unitats fraseològiques en el discurs científic i l'expressió de les emocions. Utilitza corpus digitals per a les investigacions lingüístiques i intenta introduir aquestes eines a l'aula d'idiomes per a l'escriptura acadèmica. Ha publicat articles de recerca i llibres per a l'ensenyament d'idiomes, com Emotions-Sentiments el 2005 i "La formation de futurs enseignants de FLE à la phraséologie et aux corpus numériques" a la revista Phrasis el 2020.

Dr. Jean-Marc Mangiante. Va ser agregat lingüístic durant tretze anys en què va posar en marxa diversos programes francesos professionals educatius. Va ser director del Centre de Llengua Francesa de la Cambra de Comerç i Indústria de París. Actualment, és catedràtic de Lingüística Francesa i Didàctica del FLE/FOS a la Universitat d'Artois, responsable del Màster FLE/FLS/FOS en l'àmbit escolar i empresarial (presencial i a distància) i del Diploma Universitari (DU) de Francés per a finalitats universitàries a la Universitat d'Artois. Forma part del grup de recerca Grammatica i és membre associat al grup Atena de Lille 3, dedicat a l'autoformació, al francés com a llengua estrangera i als entorns de les TIC. És responsable de la sèrie Didàctica de les Llengües dins de la col•lecció Etudes Linguistiques de l'Artois Presse Université (APU). Els seus treballs de recerca se centren en l’anàlisi del discurs especialitzat i la didàctica del francés amb fins específics (FOS/FOU).

Dra. Laura Abou Haidar. És catedràtica de Didàctica de la FLES a la Universitat de Grenoble Alpes, membre del grup de recerca de Lingüística i didàctica de les llengües estrangeres i maternes (LIDILEM). La seua investigació s'orienta principalment a l'adquisició de les competències fonològiques per part dels alumnes de llengua àrab, així com a la didàctica del francès i a la formació inicial i contínua dels professors de FLES. S'interessa també per les polítiques lingüístiques i la francofonia en el món àrab. Ha treballat com a agregada a la xarxa de cooperació lingüística i educativa del francés a l'estranger (a Egipte del 2019 al 2021). Ha rebut la distinció honorífica de Cavaller en l'Ordre de Las Palmas Académicas (UGA, el juliol de 2017).

Dr. Henry Tyne. Després d'iniciar la seua carrera a la Universitat de Southampton (Gran Bretanya), Henry Tyne és ara degà de la Facultat d'Humanitats de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (Grup de recerca CRESEM), on també ha sigut director del Centre d'Idiomes (2014-2021). En el seu treball de recerca s'interessa per la variació del llenguatge i les implicacions en l'adquisició. Treballa en l'ús de corpus per a la descripció de les produccions de segones llengües i és coautor, juntament amb Alex Boulton, del primer llibre en francés que tracta directament l'aplicació de la lingüística de corpus a l'ensenyament de llengües. Expresident de l'Associació d'Estudis de la Llengua Francesa (AFLS), Henry Tyne ha participat en el projecte europeu COST (CA 15130 - Study Abroad Research in European Perspective) fins al 2020. Alguns dels resultats d'aquest projecte acaben de publicar-se en un llibre que ha coeditat amb Rosamond Mitchell titulat: Language, Mobility and Study Abroad in the Contemporary European Context (Routledge).

Dra. María Luisa Carrió Pastor. És catedràtica de llengua anglesa a la Universitat Politècnica de València i actualment és la directora del Departament de Lingüística Aplicada, a més de coordinadora del programa de doctorat Llengües, Literatures, Cultures i les seues Aplicacions. Les seues publicacions se centren en l'anàlisi pragmàtica de la llengua i seguix una metodologia d'anàlisi de corpus. Investiga sobre el discurs professional i acadèmic, la lingüística contrastiva i l'ensenyament de l'anglés com a llengua estrangera.


Dates Importants

Dates del congrés: del 19 al 21 d'octubre de 2022

Inici de la inscripció: el 10 de gener de 2022

Data d'enviament de resums: fins al 1 de juny

Notificació d'acceptació de resums: el 11 de juny de 2022

Data límit del pagament de la inscripció per als ponents: el 10 de setembre de 2022

Tancament del pagament de les inscripcions per als asistents sense ponència: el 5 d'octubre de 2022


Inscripció

Dates importants
Inici de la inscripció: el 10 de gener de 2022
Data d'enviament de resums: fins al 1 de juny de 2022
Data límit del pagament de la inscripció per als ponents: el 10 de setembre de 2022
Tancament del pagament de les inscripcions per les participants sense ponència: el 5 d’octubre de 2022

Quota d'inscripció
Quota reduïda (fins al 10 de juliol de 2022): 120 euros
Quota completa (a partir del 11 de juliol de 2022): 150 euros
Quota estudiants i participants sense ponència (presencials) (credencial, accés a totes les sessions del congrés, pauses-cafè i certificat d’assistència): 65 euros
Quota estudiants i participants sense ponència (en línia) (accés a les sis conferències plenàries, a la taula redona i certificat d’assistència): 35 euros

Per a la inscripció en el congrés, premeu el següent botó:

Uns dies després de la inscripció, rebreu un correu electrònic amb instruccions per a realitzar el pagament.

La inscripció inclou:

 • l'admissió a totes les sessions del congrés
 • el certificat d’assistència emés pel Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (CTT) de la Universitat Politècnica de València
 • el certificat de ponència emés també pel CTT. Es lliurarà després de la presentació de la comunicació en les sessions previstes a aquest efecte
 • la publicació dels textos que hagen estat avaluats favorablement després de la revisió per parells
 • les pauses-café
 • l´esdeveniment cultural

Política de cancel•lació
Les sol•licituds de devolució de les taxes d'inscripció s'han d'enviar a la secretaria del congrés (e-grapheles22@upvnet.upv.es) segons les condicions següents:

 • Fins al 15 de juliol del 2022: devolució del 50% de les taxes d'inscripció
 • A partir del 16 de juliol del 2022: No s'atendran sol•licituds de devolucions de taxes


Enviament de Propostes

Les propostes de comunicacions es remetran per correu electrònic en format Word fins al 1 de juny de 2022.

Els resums tindran una extensió de 300-400 paraules i s'acompanyaran d'una nota biogràfica breu (màx. 150 paraules). S’hauran d’enviar en documents separats per garantir l'anonimat durant el procés de revisió per parells. El resum i la nota biogràfica s'enviaran en l'idioma de presentació a: e-grapheles22@upvnet.upv.es.

El resum especificarà el tema de la comunicació, la metodologia emprada, l’anàlisi efectuada i els resultats obtinguts; així com les projeccions de futures investigacions, si fora així.

Les llengües de les comunicacions: el congrés és obert a qualsevol proposta de les àrees de l'àmbit de la lingüística (alemany, anglés, italià, etc.). Tot i això, les llengües de treball seran el català, el castellà i el francés.

Les propostes seran sotmeses a revisió per parells mitjançant el sistema de doble cec pels membres del Comitè Científic que procediran a una avaluació segons els criteris següents:

 • Pertinència de la proposta en relació amb la temàtica del congrés.
 • Qualitat científica i aportacions de la proposta.
 • Ús de corpus, pràctica professional i/o treball de recerca reconegut.

Se n'exclouran els relats d'experiència sense referències teòriques.

El Comitè Científic notificarà la valoració dels resums als interessats l'11 de juny del 2022.

Cada participant podrà enviar com a màxim dues propostes, una com a autor i una altra com a coautor. Les comunicacions han de ser presentades pel ponent, que haurà d’inscriure’s i pagar la quota d’inscripció.


Programa

Podeu descarregar el programa provisional ací. El programa està subjecte a canvis sense previ avís.


Tallers

Durant el congrés, es desenvoluparan dos tallers relacionats amb les tecnologies digitals.

El primer taller, impartit pel Dr. José V. Benlloch-Dualde i la Dra. Daniela Gil-Salom, es titula Possibilitats de l'eina MS OneNote per a l'ensenyament de llengües en entorns digitals. L'objectiu és mostrar les possibilitats de l'eina OneNote, oferida institucionalment dins de la suite Office 365 per a l'ensenyament de llengües en entorns virtuals, en modalitat en línia o híbrida. Aquesta eina és un editor de quaderns digitals que facilita la inclusió de tota mena de continguts multimèdia: text, imatges, notes de veu, enllaços, etc. Aquestes utilitats poden resultar molt eficients per al desenvolupament de les diferents destreses i l’ensenyament dels elements lingüístics en diferents contextos independentment de la llengua o nivell d’aprenentatge.

El segon taller, a càrrec de la Dra. Beatriz Rey Solaz, tractarà la Realitat virtual i augmentada per a l'ensenyament de llengües. En el taller es presentaran les tecnologies de realitat virtual i augmentada i es mostraran aplicacions d'aquestes en l'aprenentatge de llengües. Es donaran recomanacions i guies per a la selecció d'aplicacions de realitat virtual i augmentada en aquest àmbit.


Taula Redona

La temàtica de la taula redona versarà sobre l’Aprenentatge de llengües i comunicació digital. Estarà composta pels següents investigadors: Dr. Raúl Terol Bolinches (UPV), Dra. Mercedes Sanz Gil (UJI), Dra. Sara Vicent Santamaria (UPV) i Dra. Rebeca Díez Somavilla (UPV), que aportaran perspectives des de diferents àrees de la comunicació i la lingüística aplicada.


Publicació

Les propostes acceptades seran publicades en un monogràfic d'una editorial de prestigi en el rànquing SPI per a humanitats i ciències socials. Els textos definitius revisats pel Comitè científic hauran d'ajustar-se a les normes de publicació, després de les oportunes correccions, si n'hi haguera.


Informació útil

Seu del Congrés

Universitat Politècnica de València

Departament de Lingüística Aplicada

Edifici 4P

Camí de Vera, s/n - 46022 València

Plànol interactiu del campus:


Allotjament

AGÈNCIA DE VIATGES UBICADA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Viajes Globus, S.A.

Avda. Els Tarongers s/n; Galeria Comercial Galileo Galilei, 46022 València

info@viajesglobus.com

tel: +34 96 355 49 94

LLISTAT D'HOTELS PROPOSATS PER L'AGÈNCIA (PREUS AMB IVA INCLÒS)

HOTEL SILKEN PORTA VALÈNCIA 4*:
Preu hab. DOBLE D'ÚS INDIVIDUAL / nit: 65.97 € amb desdejuni.

HOTEL EUROSTARS ACTEON VALÈNCIA 4*:
Preu hab. DOBLE D'ÚS INDIVIDUAL / nit: 65.97 € amb desdejuni.

HOTEL EUROSTARS REI DON JAIME 4*:
Preu hab. DOBLE D'ÚS INDIVIDUAL / nit: 65.97 € amb desdejuni.

HOTEL BARCELÓ VALÈNCIA 4*:
Preu hab. DOBLE D'ÚS INDIVIDUAL / nit: 65.97 € sol allotjament.

Correus electrònics de contacte de l'agència per a reservar les habitacions:
c.navas@viajesglobus.com (Cristina Navas)
p.ronda@viajesglobus.com (Pilar Ronda)


Com Arribar

Campus de Vera

El Campus de Vera està situat al nord de la ciutat de València en un entorn tranquil que limita amb l’horta. Prop de 60 edificis s'estenen ordenadament al voltant de l'àgora, el cor de la vida universitària. Les zones verdes superen els 108.000 m2 i acullen un museu escultòric exterior.

Les instal•lacions esportives inclouen una piscina coberta, un poliesportiu, un gimnàs, una pista d'atletisme, un trinquet, un velòdrom, diverses pistes de tennis i pàdel... I disposa de totes les dotacions necessàries per impartir un ensenyament superior de qualitat.


València

Fotografies facilitades per TURISME VALENCIA Convention Bureau.

Població de València: 790.754 habitants. Ciutat de València + àrea metropolitana: 1.446.307 habitants.

Excel•lent clima. Més de 300 dies assolellats cada any. Una temperatura mitjana de 19 graus.

L'aeroport està situat a 8 km de València.

València té el port comercial més gran d'Espanya i un dels més actius de la Mediterrània.

El ferrocarril connecta la ciutat amb les principals destinacions d'Espanya i d'Europa.

Transport urbà: línies metropolitanes per a ús turístic i una xarxa de transport públic completa.

València és una ciutat de festes populars i tradicions.

València és una ciutat que respira història.

Una ciutat amb una àmplia varietat de possibilitats gastronòmiques, culturals, naturals, lúdiques i de lleure.
Més informació ací.


Entitats Col·laboradores


Agraïments